Köpvillkor

Betalning

Betalning sker med Stripe som är ett företag som specialiserat sig för att hantera korttransaktioner. Du kan betala med de vanligaste betalkort och kreditkort, Mastercard, Visa och American Express. Vi har den högsta säkerheten som krävs och vi använder Strong Customer Authentication (SCA) enligt EU’s Payment Services Directive II (PSD2). MindRocket får aldrig ta del av dina kortuppgifter och hålls säkra genom stark kryptering.

Vad gör jag om min kortbetalning inte godkänns?

Vi får ingen information om varför ditt kort inte fungerar i vårt system. Utifall ditt kort nekas kan det bero på att du missat någon information eller skrivit fel uppgifter när du angav dina kortuppgifter. Kontrollera dina kortuppgifter och försök igen eller använd ett annat kort. Om du ändå gör allting rätt kontakta oss på erik@hypnosshow.se.

Beställning och leverans

Efter godkänd betalning får du direkt inloggningsuppgifter via e-post och tillgång till din digitala utbildning. Kontakta erik@hypnosshow.se om du inte får dina uppgifter.

Personuppgifter

Se vår Integritetspolicy för hur vi hanterar personuppgifter.

Giltighetstid

Du har tillgång till MindRockets digitala hypnossessioner så länge Erik Olkiewicz AB är verksamt som företag och hemsidan mindrocket.se är aktiv och fungerar.

Priser

Alla priser visas inklusive moms, även priser riktade till företag. Du som företag kan enkelt räkna om priset genom att multiplicera med 0,8 för att få priset exklusive moms.

Ångerrätt

På digitala produkter gäller inte ångerrätten.

Cookies

Lagen om elektronisk kommunikation säger att alla som besöker en webbplats med cookies få ska information om det, Mindrocket använder cookies. Vill du veta mer om och hur du kan stänga av cookies finner du den informationen här.

Ansvarsbegränsning

MindRocket eller Erik Olkiewicz AB ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, hänförliga till användandet av tjänsten eller information som förmedlas i densamma.

Force majeur

Händelser utanför Erik Olkiewicz AB:s eller MindRockets kontroll, vilken inte skäligen kunnat förutses, ska hänföras till force majeure, vilket innebär att företaget befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.